Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

 DSC02007

Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tzw. góralska, której tak bardzo lubimy słuchać „Oj Maluśki, Maluśki”. Trzeba abyśmy tego bogactwa nie zagubili. Św. Jan Paweł II

W niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020 r. w hali widowiskowo – sportowej w Niebylcu, Gminny Ośrodek Kultury wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Niebylcu po raz kolejny zorganizowali ucztę świąteczną dla mieszkańców gminy i nie tylko. O godz. 16.30. sygnałem trombity i pastorałką „Oj Maluśki, Maluśki” orkiestry dęte rozpoczęły KONCERT NOWOROCZNY. Prowadzący Agnieszka Cynar i Artur Szlachta powitali wszystkich przybyłych, jak również zaproszonych gości w osobach: proboszcza parafii Niebylec ks. Czesława Goraja, w-ce przew. Rady Powiatu Strzyżowskiego Marię Chuchlę, Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a zarazem wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, Przew. Rady Gminy Niebylec Witolda Kozę wraz z małżonką, w-ce przew. Rady Gminy Marię Cynar, dyr. SP w Niebylcu Iwonę Flisiak, dyr. OK. w Czudcu Ewę Mitręgę - Moskwę, Państwa Teresę i Jana Nowosad, jak również wykonawców Koncertu, a mianowicie: Chór „Szafranowe Nutki“ z OK w Czudcu pod dyrygenturą Dominiki Saneckiej, Solistów ze Studia Piosenki z DK „Sokół“ ze Strzyżowa z opiekunem Barbarą Szlachtą, Parafialną Orkiestrę dętą z Gwoźnicy Górnej na czele z kapelmistrzem Marianem Bockiem, oraz miejscowe zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu – kapele ludowa „Jany“ z kierownikiem Wiktorem Bochenkiem, Orkiestrę dętą
i kapelę folkową „Cajmery“, prowadzących przez Janusza Raka, dziecięcą grupę “Promyczki“, zespół Mażoretki przygotowane przez Agnieszkę Cynar. Po oficjalnym otwarciu spotkania przez proboszcza i prezesa rozpoczęto kolędowanie. Śpiewanie kolęd to nasza polska bożonarodzeniowa tradycja. Kiedy słyszymy je w telewizji, radio, wiemy, że zbliża się ten magiczny, niezwykły i niepowtarzalny czas. Również w naszych domach, szczególnie
w dzień wigilii, rodzinnie śpiewamy kolędy. Bo w nich opisywany jest kluczowy moment – narodziny Jezusa, ale też inne towarzyszące mu wydarzenia. W czasie Koncertu Noworocznego przy świątecznej, przepięknej scenografii odtwarzającej miejscowość Niebylec na czele z Kościołem i żywa szopką, znane, najbliższe naszym sercom polskie kolędy i pastorałki w różnych aranżacjach popłynęły poprzez dźwięki i śpiew. Na początku zaprezentowały sie wspólnie kapela Cajmery ze starsza grupą Promyczków. W ich wykonaniu usłyszeliśmy pastorałki: „Hola!,Hola! Pasterze z pola“, „Największy Gazda“, „Skrzypi wóz“. Między utworami, „Trio akordeonowe“ w składzie: Michał Walus, Szymon Korab, Łukasz Pięciak, zagrali „Przybieżeli do Betlejem“, „Wśród nocnej ciszy“. Następnie po raz pierwszy zaprezentowały się młodsze Promyczki w układzie świątecznym „Taniec aniołków“. W dalszej kolejności popłynęły kolędy i pastorałki „Szafranowych Nutek‘ takie jak: „Pastuszkowie, bracia mili“, „Szczedryk“, „Kolęda Maryi“, „Jezusa Narodzonego“, „Przybieżeli do Betlejem“. W dalszej części programu, siłą połączonych dwóch orkiestr dętych działających na terenie gminy Niebylec, zagrzmiały melodie polskich tradycyjnych kolęd: „Wśród nocnej ciszy“, „Bóg się rodzi“, „Gdy się Chrystus rodzi“, „Dzisiaj w Betlejem“, „Cicha noc‘ pod dyrygenturą kapelmistrza Janusza Raka. Kolejnym punktem była choreografia taneczna pt. „Echo strun“ w wykonaniu reprezentacyjnej grupy Mażoretek. Następnie zaprezentowała się kapela ludowa „Jany“ z pastorałkami: „Cztery lata zawszem pasał“, „Oj siano,siano‘, „Gloria, Gloria“. Przed licznie zgromadzoną publicznością soliści ze Studia Piosenki ze Strzyżowa zaśpiewali: „Anieli w niebie śpiewają“, „Jezusa Narodzonego“, „Pastorałka od serca do ucha“, „Zaśnij Dziecino“. Miłym akcentem kolędowania było wystąpienie Pani Marii Domaradzkiej z Jawornika, z kolędami z 1939 roku. Wykonując te stare pieśni, jak to śpiewali nasi dziadkowie, pradziadkowie poczuliśmy silne więzi z naszymi przodkami, z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami i również czuli potrzebę bliskości, poprzez wspólne śpiewanie kolęd. Ostatnim punktem programu były pastorałki wykonane przez z kapelę Cajmery, z którą na zaproszenie zaśpiewała Jagoda Gruba. Na zakończenie prowadzący w imieniu organizatorów złożyli wszystkim obecnym Życzenia Noworoczne, aby rok 2020 był szczęśliwy, pełen wiary i nadziei w lepsze jutro, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym, zdrowia, pogody ducha. Żeby każdy dzień nadchodzącego roku obfitował w błogosławieństwa i łaski Bożej Rodziny. Tradycyjnie uczestnicy połączyli dłonie, aby poczuć ducha wspólnoty, radości i pojednania, razem śpiewając „Przekażcie sobie znak pokoju“. Organizowany Koncert Noworoczny nawiązuje do jednego z najważniejszych wydarzeń społeczności chrześcijańskiej. Poprzez możliwość wspólnego kolędowania, odczuwamy atmosferę niezwykłych przeżyć. Zbiorowe śpiewanie w ogóle jest czymś co ludzi bardzo zbliża. Pozytywna energia i mnogość dźwięków wykonywanych przez zespoły, była gwarancją doskonałego Koncertu na wysokim poziomie. Artyści swoim słuchaczom dali możliwość uczestnictwa w niesamowicie klimatycznym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że nasze działania poprzez liczne uczestnictwo społeczności wzmacnia i ożywia integrację środowiska lokalnego. Składam ogromne podziękowania wszystkim wykonawcom Koncertu, ich kierownikom, opiekunom za opracowanie świąteczno – muzycznego programu, Dziękuję zaproszonym gościom i publiczności za udział w tym jakże wyjątkowym wydarzeniu. Podziękowania kieruję swoim pracownikom za wkład pracy nad scenografią, nagłośnieniem, i całej oprawy organizacji imprezy. Dziękuję rodzicom młodych artystów za wyrozumiałość i cierpliwość podczas wielu prób. Dziękuję pani dyrektor Iwonie Flisiak za udostępnienie obiektów szkolnych i personelowi szkolnemu za pomoc w przygotowaniu spotkania. Tradycyjnie organizatorzy zapraszają do Niebylca na kolejny zapewne wyjątkowy Koncert Noworoczny.