Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

 • Głos Niebylca - kwartalnik

  Pierwszy numer gazety lokalnej „Głosu Niebylca” ukazał się w marcu 1994 roku, powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Gminy w Niebylcu. Głównym celem powołania czasopisma była dokumentacja i rejestracja wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i społecznych.

 • Dni Niebylca

  Dni Gminy Niebylec, organizowane są przez GOK w Niebylcu. Co rok w dniach  6-7 lipca. Zawsze jest kolorowo, wesoło i głośno. Każdy mia okazję znaleźć coś dla siebie i odpocząć od codzienności poprzez rozrywkę.

 • Dożynki Gminne

  Dożynki to wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w coroczne zbiory.

 • Koncert Noworoczny

  W kalendarzu imprez kulturalnych w gminie Niebylec na dobre wpisał się już, organizowany od kilku lat, NOWOROCZNY KONCERT.

 • Kapela Jany

  Kapela "Jany" została założona w 1977 roku przez Wacława Kozłowskiego. W 1985r. został powołany Gminny Ośrodek Kultury, który przejął w części patronat nad kapelą, a jej kierownikiem jest inż. Wiktor Bochenek.

 • Kapela Cajmery

  Kapela Cajmery powstała w 2000 r. W programie repertuarowym posiada przyśpiewki i melodie tradycyjnego folkloru miejskiego jak i kompozycje własne. Kapela  bawi swoim repertuarem na różnych imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych i piknikach.

 • Mażoretki Dżet

  Założycielem zespołu "Mażoretki Dżet" jest tamburmajor orkiestry dętej w Niebylcu Agnieszka Cynar. Zespół działa od 2008 roku. Dziewczęta prezentują układy taneczno - marszowe żonglując i podrzucając pałeczkami mażoretkowymi.

 • Jazz Band

  Zespół "Jazz Band" powstał w 1998 r. i działa w GOK w Niebylcu. W repertuarze posiada standardy jazzu tradycyjnego, ery swingu i transkrypcje muzyki ludowej.

 • Promyczki

  Dziecięcy zespół „PROMYCZKI” działa od 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Założycielem i instruktorem choreograficznym jest Agnieszka Cynar.

 • Trijo

  Zespół powstał w 2006 r. i funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, współpracując z Domem Kultury Sokół w Strzyżowie

 • Spojrzenie

  Grupa zawiązała się w marcu 2009 r. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Zespołem opiekuję się Renata Kozdraś.

 • Orkiestra Dęta

  Orkiestra Dęta założona przez księdza Franciszka Murasa. Na początku była to orkiestra parafialna. Obecnie działa przy GOK w Niebylcu.. Orkiestra swoim repertuarem koncertuje podczas świąt kościelnych i państwowych.

Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Regulamin  KONKURSU „Zabawmy się – zagrajmy w grę”.

 1. Organizatorem Konkursu pod hasłem „Zabawmy się – zagrajmy w grę” jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
 2. Przedmiotem konkursu jest pomysł na grę towarzyską, która może stanowić propozycję dobrej zabawy rodzinnej.
 3. Celem konkursu jest:

- rozbudzenie wyobraźni,

- wykorzystanie wolnego czasu na twórcze działanie,

- możliwość realizacji wspólnej zabawy,

- skierowanie na inne działanie ( oderwanie od komputerów)

 1. Warunki uczestnictwa:

- Opracowanie propozycji takiej gry lub zabawy może być zadaniem zrealizowanym indywidualnie lub grupowo.

- Gra musi zostać opisana drukiem w formacie A 4 i czcionką 12.

- Opis gry powinien zawierać:

 • nazwę gry,
 • typ gry, np.: gra planszowa, zabawa towarzyska w ruchu, konkurs sprawnościowy i inne,
 • ilość uczestników i ich wiek,
 • rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia gry lub zabawy, krótki ich opis,
 • czytelne zasady lub reguły gry,
 • przedstawienie przebiegu gry i jej zakończenia z opisem zwycięzców lub celu zabawy.
 1. Podsumowanie konkursu;

Na autorów ciekawych propozycji, które zostaną przedstawione w sposób klarowny i jasny oraz będą zawierać wszystkie potrzebne dane do realizacji gry czy zabawy, czekają cenne nagrody.

Organizator powoła komisję, która oceni prace i przyzna 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali uczestnicy  otrzymają nagrody pocieszenia. Nagrody główne to: fotel obrotowy do komputera, zestaw turystyczny, zestaw do ćwiczeń.

Opis gry należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać numer telefonu kontaktowego i włożyć do koperty z dopiskiem KONKURS, a następnie dostarczyć do GOK-u w Niebylcu lub przesłać na adres: GOK w Niebylcu, Niebylec 182 a, 38-114 Niebylec. Na prace czekamy do 19 lutego 2021 roku.

Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w marcowym wydaniu GŁOSU NIEBYLCA. O sposobie wręczenia nagród zainteresowani powiadomieni zostaną telefonicznie.

 

 

 

 

 KONKURS RECYTATORSKI pod hasłem " Słońce ze wzgórz Gwoźnicy"

Z OKAZJI 120.ROCZNICY URODZIN JULIANA PRZYBOSIA I 50.ROCZNICY

JEGO ŚMIERCI

 1. Organizatorzy:

  - Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

  - Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

    Patronat: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Wójt Gminy Niebylec

 1. Kategoria:

  - kl.  V – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec.

 1. Cele konkursu:

    - rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,

    - przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

    - popularyzowanie poezji Juliana Przybosia,

    - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. Warunki uczestnictwa:

   - uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden dowolny wiersz Juliana Przybosia,

   - należy utrwalić recytację  w formie krótkiego nagrania audio-wideo,

   - czas recytacji nie może przekraczać 5 minut,

   - kartę zgłoszenia- załącznik nr 1. , zgoda RODO i wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 2 oraz plik  

     zawierający nagranie audio wideo należy przesłać  organizatorowi drogą elektroniczną na adres: 

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

   - plik przysłany po w/w terminie nie będzie brał udziału w konkursie.

 1. Kryteria oceny recytacji:

    - płynność i bezbłędność opanowania tekstu,

    - wyrazistość i dykcja,

    - interpretacja recytowanego tekstu,

    - kultura i piękno recytacji,

    - zachowanie limitu czasu,

    - ogólny wyraz artystyczny.

 1. Podsumowanie konkursu:

  - autorom najlepszych nagrań powołane przez organizatorów jury przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia,

  - wręczenie nagród odbędzie się 5 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej.

                Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej oraz  w marcowym wydaniu lokalnego czasopisma "Głos Niebylca".

 

 

KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem "Słońce ze wzgórz Gwoźnicy"

Z OKAZJI  120. ROCZNICY URODZIN JULIANA PRZYBOSIA I 50. ROCZNICY JEGO ŚMIERCI

 1. Organizatorzy:

    - Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

    - Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

      Patronat: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Wójt Gminy Niebylec

 1. Kategoria:

  - kl. I – IV szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec.

 1. Cele konkursu:

    - zainteresowanie uczniów tematyką twórczości poety Juliana Przybosia,

    - rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i  wrażliwości estetycznej,

    - promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

    - prezentacja twórczości dziecięcej.

 1. Tematyka konkursu:

      Praca plastyczna do jednego z podanych utworów Juliana Przybosia:

      - "Słońce ze wzgórz Gwoźnicy"

      - "Żyjąc sobie spacerem".

 1. Warunki uczestnictwa:

     - każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie   lub technika mieszana) w formacie A4 lub A3,

     - każda szkoła może dostarczyć osobiście lub listownie nieograniczoną liczbę prac do Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu do dnia 19 lutego 2021r.,

     - w konkursie biorą udział prace z uzupełnionym i przyklejonym na odwrocie formularzem zgłoszeniowym – załącznik nr 1 (prace bez przyklejonego formularza nie zostaną   dopuszczone do konkursu),

     - wypełniona zgoda  na  przetwarzanie danych  osobowych i utrwalenie wizerunku - załącznik nr 2.

 1. Ocena prac i nagrody:

      - oceny prac i ich wyboru  na wystawę pokonkursową dokona komisja powołana przez organizatorów,

      - autorom prac najwyżej ocenionych zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,

      - podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 5 marca 2021 w Szkole Podstawowej w  Gwoźnicy Górnej.

Wybrane przez jury prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej oraz  w marcowym wydaniu lokalnego czasopisma "Głos Niebylca".

 

 

W ostatnim czasie można by rzec, że ludzie z Podkarpacia zaczęli więcej biegać, a konkretnie częściej brać udział w biegach charytatywnych. Wiele osób, organizacji i stowarzyszeń włącza się w akcję pomagania osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Tak też było w przypadku biegu charytatywnego dla niepełnosprawnej Bernadki z Konieczkowej, która porusza się na wózku inwalidzkim.
Taką pomoc dla Niej zorganizowano już po raz drugi w naszej gminie. Wcześniej był to koncert charytatywny, natomiast dnia 26 lipca 2020 r. w Niebylcu zrealizowano imprezę plenerową - Biegniemy dla Bernadki, tym razem z inicjatywy Rafała Płonki z fundacji „Życie po 30 droga do marzeń”.

                    I MIEJSCEII MIEJSCE                        …

Oglądaj cały artykuł
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wójt Gminy Niebylec, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zachęcają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym KOMIKS: SPEŁNIENIE MARZENIA -BEZ UZALEŻNIENIA. Prace należy zgłaszać do 6…

Oglądaj cały artykuł
Komiks:Spełnienie marzenia-bez uzależnienia

INFORMACJA Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu informuje, że SPACER ŚCIEŻKAMI POŁOMI dnia 21 marca 2021 r. NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Oglądaj cały artykuł
INFORMACJA

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza do udziału  w  Konkursie Tekstów Recytowanych i Śpiewanych dla młodzieży i dorosłych – PAMIĘTAMY Celem konkursu jest: -   wspomnienie…

Oglądaj cały artykuł
KONKURS TEKSTÓW RECYTOWANYCH I ŚPIEWANYCH

GOK Niebylec tel 17 277 30 30